0%
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Productes i proveïdores. Propostes

Si tens alguna proposta d'un producte o d'una proveïdora per la comissió que s'encarrega d'anar fent investigació, aquesta és la teva!
Hi ha 4 preguntes en aquesta enquesta.

 

Sobre el tractament de les seves dades personals

D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garanties dels drets digitals, us informem que les dades que se sol·liciten en aquest formulari seran incorporades a una base de dades responsabilitat de La Feixa, SCCL amb la finalitat de donar resposta a les suggerències de productes rebudes. No es cediran en cap cas les dades a terceres, tret d’obligacions legals. La persona afectada pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició davant La Feixa, SCCL a info@lafeixa.cat

Per a informació addicional, consulteu la nostra pàgina Política de privacitat